Organisatie

Naast de Werkgroep Duurzaam Sloten is de Stichting Duurzaam Sloten opgericht. Werkgroep en stichting werken nauw samen. De rechtsvorm 'stichting' heeft als voordeel dat een optimale rechtszekerheid, een transparante bedrijfsvoering en het non-profit karakter beter kunnen worden gewaarborgd. Daarnaast versterkt het de geloofwaardigheid van onze organisatie en kunnen we juridische samenwerking aangaan met externe partijen. Ook kunnen we deelnemen aan het economisch verkeer door het ontvangen en het doen van betalingen. Verder is deze rechtsvorm noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op subsidie.

Werkzaamheden zijn:

  • Het opzetten en in standhouden van een werkorganisatie.
  • Oprichten van een stichting en het ontwikkelen van een werkwijze die inzichtelijk is voor derden (b.v. gemeente / dorpsbewoners).
  • Contact leggen met externe adviseurs voor het opstellen van juridische documenten zoals statuten van de stichting, adviseren over aansprakelijkheidskwesties, omgaan met privacy, enz.
  • Na het opstellen van de besparingsadviezen voor woningen zullen deze getoetst worden op wet- en regelgeving m.b.t. het beschermde dorpsgezicht en de monumentenstatus van woningen.