Financiën

Werkzaamheden zijn:

  • Fondsenwerving
  • Informatie verzamelen over subsidieregelingen.
  • Opstellen van begrotingen.
  • Onderzoek naar financiering van bespaarmaatregelen en energie-opwek-systemen voor (oudere) woningen/gebouwen.
  • Aanvragen offertes en contracteren van externe adviseurs.
  • Beheren van de eigen kasstromen.
  • Ondersteuning bij het verkrijgen van inzicht in kosten en terugverdientijden voor bewoners.
  • Verkennen van mogelijkheden om gezamenlijk materiaal, installaties en/of diensten van installateurs / aannemers in te kopen.