Gebouwen en techniek

Richt zich op het verkrijgen van deskundig advies over duurzame technieken. Het omvat het raadplegen van specialisten op het gebied van isolatie, installatie-technieken als warmtepompen en systemen voor opwekken van duurzame energie.  
Deze adviezen helpen de werkgroep bij het vaststellen van de meest geschikte maatregelen voor de veelal oudere woningen in het dorp Sloten. Dit traject wordt ingezet met een externe partij die deskundig is in het verduurzamen van oude panden. Daarnaast wordt gezocht naar goede uitvoerbegeleiding bij het realiseren van de besparingsmaatregelen.

Werkzaamheden zijn o.a.:

  • Inventarisatie van alle panden op bouwjaar / bouwwijze / monumentenstatus, enz.
  • Begeleiding van het bouwkundig onderzoek van een aantal referentie-panden in Sloten door een externe partij. Met informatie verkregen uit een referentie-pand (b.v. type hoekwoning uit 1920) kan voor andere vergelijkbare panden een goed advies worden opgesteld. 
  • Analyseren van energieverbruik.
  • Kennis verzamelen over energie-besparende maatregelen in het algemeen en in het bijzonder die voor oudere (en monumentale) woningen en gebouwen.
  • Ondersteunen van het proces van collectieve inkoop van materialen en werkzaamheden bij de uitvoering van de energiebesparende maatregelen.
  • Contacten onderhouden met andere organisaties welke gerelateerd zijn met deze werkstroom, zoals Liander, Bureau Monumentenzorg.   
  • Onderzoeken in hoeverre collectieve energie-opwekking in Sloten haalbaar is.

 

Er is een zeer grote verscheidenheid van woningen in het Dorp Sloten aanwezig, zowel qua constructie als qua bouwjaar. De meeste woningen zijn uniek en zijn veelal al meer dan 100 jaar oud . Veel woningen zijn niet goed geïsoleerd en zijn niet voorzien van zonnepanelen of dubbelglas, waardoor zij een laag energielabel hebben gekregen.