Wie zijn wij

Sinds begin 2023 is het programma Duurzaam Sloten actief met het ontwikkelen van plannen om woningen in Sloten te (laten) verduurzamen. Zij bestaat uit bewoners die op vrijwillige basis en zonder commerciële belangen deelnemen. We hebben mensen 'in huis' met een juridische, bouwkundige en ICT-achtergrond. Een aantal programmaleden hebben een eigen bedrijf (gehad), waardoor er ervaring is met organisatie-, communicatie- en financiële activiteiten. En, niet onbelangrijk, we hebben allemaal interesse in het verduurzamen van onze woningen en leefomgeving. We willen bewoners enthousiasmeren voor energiebesparing, van kennis voorzien om dit uit te voeren en ook zijn we benieuwd welke kennis en ervaring aanwezig is in onze Slotense gemeenschap.

Waar nodig werken we samen met deskundige partners om te onderzoeken op welke manier uitvoerbegeleiding gerealiseerd kan worden. Bewoners moeten uiteindelijk individueel de besluiten nemen om energiebesparende maatregelen uit te (laten) voeren en hiervoor individueel de financiering regelen. Voor de uitvoeringstrajecten en het resultaat / de kwaliteit van de besparende werkzaamheden is de werkgroep niet verantwoordelijk.

De werkgroep 'Sloten Duurzaam' heeft vier werkstromen:

 

L naar R - Mara de Haas, Anne Nicolai, Lisanne Loep, Steffanie van der Kroon, Wim van Slooten, Kurt Hessels, Ronald Kardol, Jelle Dijkstra