Bewoners

Deze werkstroom legt de verbinding tussen onze werkgroep en de bewoners van Sloten. Ons doel is pas bereikt als alle inwoners van Sloten op de hoogte zijn van het bestaan van de werkgroep en wat ze via de werkgroep kunnen bereiken. Dit doen we door het organiseren van bewonersbijeenkomsten en het delen van relevante informatie via digitale nieuwsbrief "Sloten-Oud Osdorp", onze eigen website en andere kanalen. Kijk bij Agenda wanneer de volgende bijeenkomst op de planning staat, en bij Nieuws of er nog relevante ontwikkelingen zijn.

Werkzaamheden:
- Het informeren van bewoners via brieven, flyers en persberichten.
- Het bijwerken van de eigen website.
- Het organiseren van bewonersbijeenkomsten.
- Het verzamelen van informatie via enquetes.