Uitvoeringsfase

Periode: december 2024 - ...
Status: nog niet gestart

Na informatieoverdracht naar bewoners en de besluiten van bewoners om mee te doen met het programma, kunnen we aan de slag met de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen in de woningen. In deze fase zullen de volgende elementen worden meegenomen:

  • Realisatie van subsidies en financiering voor de deelnemers aan het programma
  • Bedrijven benaderen voor offertes van de (grotere) bespaarmaatregelen (isolatie, dubbel glas, enz.)
  • Vaste (externe) adviseur ondersteunt individuele bewoners in Sloten bij uitvoering van de maatregelen / regelmatig terugkoppeling naar werkgroep Duurzaam Sloten
  • Feitelijke uitvoering van de maatregelen in de woningen
  • Rapportage over verloop van de verduurzaming van individuele woningen
  • Onderzoek naar lange termijn oplossingen, zoals het ontwikkelen van een collectief systeem van energieopwekking of energieopslag.
  • Reeds opgedane kennis delen met andere belanghebbenden.

De planning en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Rol van de werkgroep

De werkgroep Duurzaam Sloten heeft in dit programma vooral een informatieve, stimulerende en verbindende rol. Bewoners moeten uiteindelijk zelf besluiten om de individuele energiebesparende maatregelen uit te (laten) voeren en hiervoor individueel de financiering regelen. Voor de uitvoering en het resultaat van de besparende werkzaamheden is de werkgroep niet verantwoordelijk.